Skatte-ordbog chevron_right Progressivt Skattesystem

Progressivt Skattesystem

Det danske skattesystem er det, man kalder et progressivt skattesystem. Det vil sige, at jo højere en indtægt du har, desto højere er din trækprocent. 

Der findes et hav af komplicerede skatteregler i Danmark, som du kan læse meget mere om på SKATs hjemmeside. Vi har dog ridset de mest almindelige regler op for dig her: 

Personfradrag: Alle personer på over 18 år har et personfradrag på 44.000 kr. (2016). Det vil sige, at man først betaler skat af indkomst, der overstiger fradraget på de 44.000 kr. Også kendt som frikortet. 

AM-bidrag: Inden den egentlige skat beregnes af din indkomst, skal der betales arbejdsmarkedsbidrag, forkortet AM-bidrag. AM-bidraget er på 8 procent og fratrækkes altså din personlige indkomst efter dit personfradrag er trukket fra, men før der beregnes skat af din indkomst. 

Sundhedsbidrag: Ligesom ved AM-bidrag fratrækkes sundhedsbidraget før den egentlige skat beregnes. Sundhedsbidraget er en skat på 6 procent, der betales af alle, og som er med til at betale for eksempelvis hospitaler. Herefter beregnes den resterende skat af din indkomst. 

Bundskatten i Danmark er på 9,08 % (2016), mens topskatten er på 15 % (2016). Bundskat og topskat er det, der gør, at det danske skattesystem er progressivt. Du skal betale bundskat af det, du tjener over dit personfradrag, mens du først skal betale topskat af den del af din indkomst, der overstiger 467.300 kr.

Anders
Fuldmægtig
MS Revision
MS Revision
keyboard_backspace Tilbage til Skatte-ordbogen