Skatte-ordbog chevron_right ATP

ATP

ATP også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension er en lovpligtig pensionsordning for alle danske lønmodtagere, som arbejdsgiver indbetaler til. 

En arbejdsgiver skal betale ATP-bidrag til medarbejderne. Du får udbetalt din ATP pension, når du er i folkepensionsalderen. 

ATP har siden 1964 sikret, at danskerne har fået en ekstra pension til at supplere folkepensionen. 

Hvornår skal du have ATP?

For at modtage ATP skal du: 

  1. modtage løn 
  2. være fyldt 16 år 
  3. arbejde i Danmark eller være ansat af en dansk arbejdsgiver
  4.  arbejde mindst 9 timer om ugen 

Hvor meget får du i ATP? 

Hvor stort et beløb, der indbetales på din pensionsopsparing afhænger af, hvor meget du arbejder. Det er ikke kun din arbejdsgiver, der indbetaler til din ATP. Du bidrager selv med 1/3-del, og din arbejdsgiver skal indbetale 2/3-dele af det fulde beløb. 

Selvstændige og ATP Som selvstændig er du ikke tvunget til at betale til din ATP pension, da du ikke er lønmodtager. Du vælger i stedet selv, om du vil indbetale til din pension gennem ATP. På virk.dk kan du tilmelde dig pensionsordningen som selvstændig.

keyboard_backspace Tilbage til Skatte-ordbogen