Skatte-ordbog chevron_right A-skat

A-skat

A-skat er den skat, som du betaler af en A-indkomst, der typisk vil bestå af arbejdsløn, dagpenge, pensioner, SU med mere.

Hvis du er almindelig lønmodtager, skal du også betale skat af personlig indkomst såsom underholdsbidrag og kapitalindkomst. Herunder hører eksempelvis renteindtægter og lejeindtægter.

Betaling af A-skat

Det er din arbejdsgiver, der sørger for at indberette din A-indkomst til SKAT. A-skat er skatten, der betales af den primære indtægt. Ved udbetaling af eksempelvis arbejdsløn, tilbageholdes en foreløbig skat, det vil sige A-skatten. A-indkomsten indberettes årligt til SKAT, således at den kan udskrives på din selvangivelse.

Hvor høj er skatten?

Det danske skattesystem er det, man kalder et progressivt skattesystem. Det vil sige, at jo højere en indtægt du har, desto højere er din trækprocent. Der findes et hav af komplicerede skatteregler i Danmark, som du kan læse meget mere om på SKATs hjemmeside.Du kan dog læse lidt om de mest almindelig og generelle regler her:

  • Personfradrag: Alle personer på over 18 år har et personfradrag på 45.000 kr. (2017). Det vil sige, at man først betaler skat af indkomst, der overstiger fradraget på de 45.000 kr.
  • AM-bidrag: Inden den egentlige skat beregnes af din indkomst, skal der betales arbejdsmarkedsbidrag, forkortet AM-bidrag. AM-bidraget er på 8 procent og fratrækkes altså din personlige indkomst efter dit personfradrag er trukket fra, men før der beregnes skat af din indkomst.

Herefter beregnes den resterende skat af din indkomst. Bundskatten i Danmark er på 10,08 % (2017), mens topskatten er på 15 % (2017). Bundskat og topskat er det, der gør, at det danske skattesystem er progressivt.Du skal betale bundskat af det, du tjener over dit personfradrag, mens du først skal betale topskat af den del af din indkomst, der overstiger 479.600 kr.

keyboard_backspace Tilbage til Skatte-ordbogen