search

A-skat

A-skat er den skat, som du betaler af en A-indkomst, der typisk vil bestå af arbejdsløn, dagpenge, pensioner, SU med mere

Årsopgørelse

En årsopgørelse er hvad du har tjent det forrige år. Årsopgørelsen bliver holdt op i mod din forskudsopgørelse og afgør hvad du skal have tilbage eller hvad du skylder i SKAT.

ATP

ATP også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension er en lovpligtig pensionsordning for alle danske lønmodtagere, som arbejdsgiver indbetaler til.

B-skat

B-skat er den skat, som du betaler af en B-indkomst, der typisk består af indkomst ved selvstændig virksomhed og af honorarer

Bikort

På dit bikort står der, hvor mange procent, du bliver trukket i skat. Til gengæld står der ikke noget om fradrag, da hele dit fradrag bliver brugt på hovedkortet.

Frikort

Frikortet er det beløb du kan tjene uden at betale skat.

Hovedkort

Alle, der tjener mere end deres frikort, skal have et hovedkort og et bikort.

Købsmoms

Moms er en skat pålagt alle varer og ydelser, på nær enkelte undtagelser.

Progressivt Skattesystem

Det danske skattesystem er det, man kalder et progressivt skattesystem. Det vil sige, at jo højere en indtægt du har, desto højere er din trækprocent.

Salgsmoms

Moms er en skat pålagt alle varer og ydelser, på nær enkelte undtagelser.

Skattekort

Skattekort er en fællesbetegnelse for Hovedkort, Bikort og Frikort.

Forskudsopgørelse

En forskudsopgørelse er hvad du forventer at tjene det kommende år. Du bliver trukket i SKAT ud fra hvad du har angivet på din forskudsopgørelse.

Negativ rente

Negative renter er omkostninger, som kunderne betaler for at have penge stående i banken. Bankerne betaler negativ rente for at have pengene stående i nationalbanken, og den regning sendes videre til bankernes private og erhvervskunder.